กิจกรรม

กิจกรรมการคัดเลือก

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ปี 2561 รายละเอียดดังนี้

ชื่อกลุ่มจังหวัด สมาชิกกลุ่มจังหวัด จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด วันสัมภาษณ์ผู้สมัคร
ส่วนกลาง กรุงเทพฯ สมุทรปราการ กรุงเทพฯ 7 พ.ค. 61
ภาคกลางตอนบน เขต 1 นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 17 - 18 พ.ค. 61
ภาคกลางตอนบน เขต 2 ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี 15 - 16 พ.ค. 61
ภาคกลางตอนกลาง เขต 3 นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 9 พ.ค. 61
ภาคกลางตอนล่าง เขต 4 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 17 - 18 พ.ค. 61
ภาคกลางตอนล่าง เขต 5 ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี 15 - 16 พ.ค. 61
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เขต 6 ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 15 - 16 พ.ค. 61
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน เขต 7 กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต 11-พ.ค.-61
ภาคใต้ชายแดน เขต 8 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา 9 พ.ค. 61
ภาคตะวันออก เขต 9 จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี 11-พ.ค.-61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี 23 - 25 พ.ค. 61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขต 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 21 - 22 พ.ค. 61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขต 12 กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 15 - 16 พ.ค. 61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 17 - 18 พ.ค. 61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขต 14 ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา 10 - 11 พ.ค. 61
ภาคเหนือตอนบน เขต 15 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ 15 - 16 พ.ค. 61
ภาคเหนือตอนบน เขต 16 น่าน พะเยา แพร่ เชียงราย 17 - 18 พ.ค. 61
ภาคเหนือตอนล่าง เขต 17 ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 23 - 25 พ.ค. 61
ภาคเหนือตอนล่าง เขต 18 กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค์ 21 - 22 พ.ค. 61


กิจกรรม

กิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมการคัดเลือก กิจกรรมอบรมพร้อมทั้งประเมินตนเอง Self Assessment