วิสาหกิจชุมชนประจวบอินเตอร์

192/3 ม.2 ถ.หนองเสือ  อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
facebook.com/prachuapinter
092 265 6944
ยี่ห้อ โกลเด้นชู Pineapple Cake
เค้กใส้สับปะรด
นางธนิดา จตุรพรชัยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ จากสับปะรดและมะพร้าว