สากลฟาร์ม

88/4 ม.4 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
kibsawitree@hotmail.com
facebook.com/กาแฟชะมดตราด สากลฟาร์ม
948815699
094 146 4418
กาแฟชะมด
สุรศักดิ์ ถมประเสริฐเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ทันสมัย สะดุดตาดึงดูดความสนใจ และสามารถส่งสินค้าออกสู่ต่างประเทศได้