สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

67 ม.1 ต.หนองสูงเหนือ  อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
pimsimple@gmail.com
facebook.com/สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด
pimsimple
083 624 6822
ยี่ห้อ โคขุนหนองสูง
เนื้อโคขุน พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปโคขุน
คุณแสงตะวัน แสนสุข ประธานกรรมการเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ packging