บจก.ไวลด์เนเจอร์เชียงใหม่

119/50 ม.5 ถ.มหิดล  ต.หนองหอย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
facebook.com/wildnaturefruitjam
www.wildnature.co.th
095 536 5156
ยี่ห้อ
แยมผลไม้ แยมส้ม แยมเสาวรส แยมสตอเบอร์รี่ แยมมะเกี้ยว
คุณดารา วงศ์วรรณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าตัวใหม่