บ้านฉัน ณ ฝาง

210 ม 7 ต.เวียง อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 50110
facebook.com/บ้านฉัน ณ ฝาง
088 267 4151
banchan_nafang_dried_fruit
088 267 4151
ยี่ห้อ บ้านฉัน ณ ฝาง
ส้มสายน้ำผึ้งอบแห้ง โดยไม่ผสมน้ำตาล และ สารเคมี
ชนัญธิดา รอบคอบเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ตราสินค้า