รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่

185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา  อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
info@oldchiangmai.com
facebook.com/Old ChiangMai- โอลด์เชียงใหม่
Oldchiangmai1971
old.chiangmai
www.oldchiangmai.com
053 202 993
ยี่ห้อ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Old ChiangMai Cultural Center)
อาหารขันโตกบุฟเฟ่ต์พร้อมการแสดงพื้นเมือง และการแสดงชาวเขา รายการอาหารขันโตก 1.แคบหมู 2.ไก่ทอด 3.น้ำพริกอ่อง 4.แกงฮังเล 5.ผัดผักรวม 6.น้ำพริกหนุ่ม 7.กล้วยทอด 8.หมี่กรอบ 9.ข้าวสรวย และ ข้าวเหนียว 10 ชา หรือ กาแฟ 11.ผลไม้
คุณจุมพล ชุติมาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อออนไลน์