หจก.กัญญ์ เฮิร์บ (ประเทศไทย)

184 ม.5 ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
facebook.com/KANN Herbs
872419144
086 612 3774
ยี่ห้อ KANN
ผลิตภัณฑ์แก้ปวดกล้ามเนื้ออักเสบจากสมุนไพร
คุณกัญญ์ภัสสร์ พลชัยศรีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม