วิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์

138 ม.5 ต.ผาบ่อง อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 58000
facebook.com/taitaibrandpentai
@taitaimhs
taitaibrand_official
taitai-brand.com
095 686 9287
ยี่ห้อ ไทไท แบรนด์
เนยถั่วลายเสือ รสช็อคโกแลต รสงา
คุณยุพิน รัตนซ้อนเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย โดดเด่น พร้อมส่งออก