บจก.กุ๊บไต

253 ม.8 ถนนขุนลุมประพาส ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
facebook.com/Unclesbean และ facebook.com/Garliko
UncleVej
www.unclesbean.com
081 987 5943
ยี่ห้อ ถั่วคุณลุง Uncle's Bean ,กาลิโก้ Garliko
ถั่วคุณลุง ชนิดกระป๋องและบรรจุซอง และกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ กาลิโก้(Garliko)
คุณวีรเวช ศุภวัฒน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ถ้วยที่สามารถบรรจุไอศกรีม พร้อมกับ Cracker ที่เอาไว้ทานคู่กับไอศกรีมได้ด้วย และเพื่อการขนส่ง ทั้งแบบ Bulk และ Individual Pack เพื่อรองรับการขนส่งในระยะไกล สะดวกในการใช้งาน