ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

209 ม.6 ต.หมอกจำแป่  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
facebook.com/ลีไวน์รักไทย-รีสอร์ท
www.leewinerukthai.com
080 790 8896
ยี่ห้อ ลีไวน์รักไทย-รีสอร์ท
บริการห้องพักพร้อมร้านอาหารและกาแฟในบรรยากาศที่สบาย
คุณจิตติพงศ์ ปัญญาเพ็ชรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบโลโก้แบรนด์ ,บรรจุภัณฑ์ชา