วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง

4 ม.11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 58000
facebook.com/ขนมงาเมิงไต,งาเมิงไต งาเมิงไต
892612851
www.muengtai.com
098 812 6994
ยี่ห้อ เมิงไต
ขนมงาช็อกกี้
คุณอารีรัตน์ วารินทร์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์สำหรับนำไปวางจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade และเป็นวัสดุที่รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม