ไร่กันตพัฒน์

136 ม.7 ต.นิคมพัฒนา  อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
facebook.com/ไร่กันตพัฒน์ Kantapat Organic Farm at Lampang, Thailand
994842599
099 484 2599
ยี่ห้อ Lanna plus Burry
น้ำมะเกี๋ยงลูกหว้าเข้มข้น , แยมมะเกี๋ยงลูกหว้า
นิธิพัทธ์ เครือศึกเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ปรับบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า