วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าอุตสาหกรรมปงป่าป๋อ

40 ม.3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
facebook.com/@pink.lannapha
pink_522
084 807 0534
ยี่ห้อ LanNaPHa
กระเป๋าผ้าฝ้าย แต่งลายควิลท์ เอกลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางและล้านนา
คุณรุ่งนภา แสนคำงามเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องกระดาษสกรีนลาย