วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทาป่าเปา

72 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
facebook.com/หมูแม่ทา
moo_maetha
086 184 2779
ยี่ห้อ หมูแม่ทา
หมูทุบ หมูทุบลำใยอบแห้ง หมูทุบพริกไทยดำ หมูหวาน หมูเส้น หมูสวรรค์ หมูเส้นอบสมุนไพร
คุณพจนพรรณ สุทธิดุกเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์