หจก. บ้านหอมหวาน

147 ม.9 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
facebook.com/@homwam.stevia
healtyonline
www.homwam-stevia.com
094 754 5614
ยี่ห้อ หอมหวาน (HOMWAM)
ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานจากหญ้าหวานในรูปแบบต่างๆได้แก่ ใบหญ้าหวานอบแห้ง,หญ้าหวานบดผง,ไซรัปหญ้าหวาน
คุณวีรวัต เจริญดีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์แบบซอง และกล่องบรรจุ