หจก.บ้านครัวไทย

29/1 ม.2 ต.หนองช้างคืน  อ.เมืองลำพูน 51150
facebook.com/AMZAP/
@amzap
amzap.co
098 872 6528
ยี่ห้อ AMZAP
น้ำพริกผลไม้ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไม่ใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่ง
คุณทิวาพร ศิริเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์แบบซองสำหรับบรรจุแคบหมูทอด