บจก. อะเบโนะ คอฟฟี่ดอยช้าง จำกัด

870 ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย 57180
facebook.com/Ornanong SaenyakuL
chome2012
Abeno coffee
089 954 8512
อะเบโนะ คอฟฟี่ดอยช้าง
คุณอรอนงค์ แสนยากุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ giftset บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า