ภูตาดภูมิออแกนิค

13 ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 56110
facebook.com/เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลดงมะดะ
120426roch
085 705 2210
ยี่ห้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลดงมะดะ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ทับทิมชุมแพ ข้าวกล้องญี่ปุ่น ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวหอมมะลิ มูลไส้เดือน จิ้งหรีด แชมพูสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ
คุณรจนา เขื่อนขันธ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ตราสินค้า/ทำเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่