สวรรค์บนดิน

171/12 ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
facebook.com/Sawanbondin Farm & Home Stay
954487198
081 205 3554
ยี่ห้อ สวรรค์บนดิน
1. ผลิตและจำหน่ายชาชงสมุนไพร, ชาดอกไม้ , อัสสัม 2. จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปออกแบบรสชาติชา และปั้นเซรามิก 3. ที่พักโฮมสเตย์ จำนวน 3 ห้อง
คุณชูเกียรติ เวสารัชชพงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือบรรจุภัณฑ์