โอโซนฟาร์ม

เลขที่ 35 ม.12 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
facebook.com/ozonefarm
@ozonefarm หรือ Ozonefarm1
www.farmtohome.in.th
065 504 4495
ยี่ห้อ โอโซนฟาร์ม(Ozone farm)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เมล่อน สตอเบอร์รี่ มะเดือฝรั่ง มะเขือเทศ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟาร์ม
คุณ พิเชษฐ กันทะวงค์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์