เฮือนเครื่องปั้น

67 ม.13 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
facebook.com/Lanna Pottery And Garden Sing
0966972825 , 0817244088
081 724 4088
ยี่ห้อ Lanna Pottery
เครื่องปั้นดินเผา เขียนลาย และ แกะลายไทยประยุกต์และลายโบราณเวียงกาหลง
คุณ ธัญพร เป็งสว่างเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์