วิสาหกิจชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนห้วยพ่าน

15 ม.13 ต.เบือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
huayparn
095 289 6053
ยี่ห้อ บ้านห้วยพ่านโฮมเสตย์
กิจกรรมแพล่องแก่ง จักรยาน ไถนาด้วยควาย เดินป่า
คุณสมบูรณ์ ใจปิงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบ one day trip