หจก.แม่เล็กฟูดโปรดักท์

147 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
facebook.com/plifethailand
@plifethailand
www.p-lifethailand.com
094 264 6455
ยี่ห้อ แบรนด์ พี-ไลฟ์ (P-life)
ผลิตแปรรูปอาหารจากลูกเดือยและเครื่องดื่มจากเสาวรส
คุณนันทนา จักรภีร์ศิริสุขเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อโฆษณาทางการตลาดออนไลน์