นาบุญ

202/1 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
facebook.com/ปุณยาภรณ์ มีวันเปี้ย
910451736
091 045 1736
ยี่ห้อ นาบุญออร์แกนิค
ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องเพาะงอกอินทรีย์ ข้าวกล้องบด9สายพันธ์
คุณบุณยาภรณ์ มิวันเปี้ยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า