บริษัท เตาหลวงฟู๊ดส์โปรดักส์ จำกัด

333/5 ม.10 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110
facebook.com/ร้านไส้อั่วเผาเตาหลวง
891692814
089 169 2814
ยี่ห้อ ไส้อั่วเผาเตาหลวง
เป็นไส้อั่วสมุนไพร ที่มีหลากหลายรสชาติ
คุณ สิทธิโชค ปรีชาเดชบารมีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว