ปุณณปัณณ์

307/11 ม.2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
facebook.com/ปุณณปัณณ์ หม้อห้อมแพร่ เกรดดีที่สุด
Apple_punn
Poonpunn_Craft
089 997 9842
ยี่ห้อ ปุณณปัณณ์ (Poonpunn Craft foryour life's style)
ทำสินค้า life's styleเกี่ยวกับเสื้อผ้าและของฝากของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อม ผสมผสานผ้าทอล้านนา ผ้าญี่ปุ่น ผ้าลนิน แบบประยุกต์
คุณรัตติกาล เพ็ชรรัตน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องบรรจุภัณฑ์ที่สามารถมองผ่านได้สามารถมองเห็นสิ่งของด้านหน้า