ศิริมาผ้าล้านนา

5 ม.7 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 54000
facebook.com/Boon Boon Shop
boonboon50
095 695 1333
ยี่ห้อ Sirima Lanna ศิริมาผ้าล้านนา
จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป แฟชั่นผ้าพื้นเมือง
คุณศิริรัตน์ วงศ์อารินทร์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องบรรจุจากวัสดุกระดาษ