คุ้นกลิ่นไทยแลนด์

311/14 ถ.มหาดไทยบำรุง  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000
facebook.com/น้ำปรุงตำรับชาววัง(น้ำหอมตำรับชาววัง น้ำปรุงไทย Thai Perfume)
ja0848204123
088 293 6131
ยี่ห้อ I am Siam Thai Perfume
น้ำปรุงกลิ่นดอกไม้ไทย มีสมุนไพรไทยเป็นส่วนผสม
คุณอณุพรรณ เครือมิเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด