ร้านอาหารศรีไพรแม่ระมาด

257 ม.4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
55581444
087 198 3980
ยี่ห้อ แม่ศรีไพร
เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารทั่ไป เน้นการปรุงสดตามที่ลูกค้าสั่ง
คุณสุพีวรรณ ใจพรหมมินร์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์น้ำราดลาดหมูทอดในขวดพลาสติก มีโลโก้ของทางร้านสร้างจุดจดจำให้กับลูกค้า สามารถติดต่อสั่งซื้อจากช่องทางจำหน่ายใหม่ๆได้