หจก.ธัญอินเตอร์เทรด(2014)

341 ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
kttp.1234
081 809 1935
ยี่ห้อ Xzaa เอ็กซ์ซ่า
น้ำหวานบรรจุหลอดผสมเยลลี่
คุณธัญญ์นรี สมนึกเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ตราผลิตภัณฑ์ใหม่