ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกอาร์ทิฟิเชียลฟลาวเวอร์ฟายอาร์ท

84 ม.5 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
facebook.com/SAWAI
SAWAI FLOWER
095 323 5284
ยี่ห้อ BLACK ORCHID
ดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์จากผ้าวีราเน่
คุณสไว เพ็งนามเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า ออกแบบ Tag แบรนด์แบล็คออร์คิด