ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่สอด จรรย์สุดา

599/1 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
facebook.com/Maesot Chansuda
@chansuda
098 289 9097
ยี่ห้อ จรรย์สุดา
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ ได้แก่ น้ำพริกกุ้ง น้ำพริกปลาช่อน น้ำพริกเผากุ้ง ปลาหัวยุ่งทอดกรอบ ผงโรยข้าว
คุณอรรถกร หมูนวลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีความสะดวก ตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สดวกในการใช้งาน