หจก.ฟาร์มเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษ์พิษณุโลก

2/4 ม.1 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
facebook.com/เห็ดหลินจือ เพื่อสุขภาพจากฟาร์มราชพฤกษ์
viviw. 46
098 251 8146
ยี่ห้อ บ้านราชพฤกษ์
ชาเห็ดหลินจืออบแห้ง
คุณจงรักษ์ใจ ชื่นจิตร์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของสินค้า