บริษัท ชัยชาดา จำกัด

234 ม.10 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
facebook.com/Hiprodrink
Hiprodrink
Hiprodrink
www.hiprodrink.com
081 902 2293
ยี่ห้อ แบรนด์สมุนไพร: CHAICHADA แบรนด์เครื่องดื่ม : HiPRO
เครื่องดื่มสมุนไพรผสมวิตามิน
คุณวสันต์ ฉายสุวรรณเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ขนาดขวด/รูปแบบ ขวด