บจก.ไนน์ แทมมะรินด์

23/5 ม.2 ต.ป่าเลา อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67000
facebook.com/9tamarind
891406643
www.nine-tamarind.com
095 639 9926
ยี่ห้อ Nine Tamarind ไนน์ แทมมะรินด์
ผลิตมะขามอบแห้งแกะเมล็ด รสธรรมชาติ และมะขามอบแห้งแกะเมล็ดปรุงรส
คุณชัยวัฒน์ ศรีเทศเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องบรรจุภัณฑ์