โอ.พี. เอกอ้าย

54 ม.4 บ้านวังใหญ่ ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
facebook.com/O.P.akeay
063-6694561, 092-2561639
063 669 4561
ยี่ห้อ O.P Ake/Ay
น้ำดื่มสมุนไพร
คุณสมพงษ์ อินทรรักษาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องกระดาษเคลือบมัน ตัวหนังสือแบรนด์พิมพ์นูน