ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาปุ้ย

54/12-13 ม.13 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
facebook.com/ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาปุ้ย
084 686 8928
ยี่ห้อ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาปุ้ย
ก๋วยเตี๋ยวไทยที่มีสูตรดั้งเดิมมีวัตถุดิบเฉพาะตัวเอกลักษณ์ของสูตรแบบแห้งคือ น้ำตาลปี๊บ ถั่วลิสงคั่ว มะนาวแป้น
คุณ ปภาดา เพ็ชรไทยเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบตราผลิตภัณฑ์ จดทะเบียน