บจก.อี่เฮียงฟูดส์เทรดดิ้ง

39/2 ม.2 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์ 53000
facebook.com/ehiangfoodstrading
packagingkritt
086 415 8407
ยี่ห้อ อี่เฮียง ตี๋น้อยสแน็ค
ผลิตภัณฑ์หมูแท่งอบกรอบ,ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นอบกรอบ,ผลิตภัณฑ์หมูฝอยอบกรอบ
คุณกฤติ ปาละบุญมาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุห่อฟรอย เพื่อการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และใส่ในกล่องกระดาษเพื่อง่ายต่อการขนส่งและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า