ป้อมข้าวพันผัก

141/9 ถ.ศรีอุตรานอก ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
facebook.com/pomkaowpanpak
@pom.kpp
pomkaowpanpak
www.pomkoo.com
063 891 5444
ยี่ห้อ ป้อมข้าวพันผัก
ข้าวพันผัก อาหารประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ชัชวาล วิชัยรัตน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ภาพเมนูอาหารที่มีความชัดเจนขึ้น