ม่อนลับแล

98 ม.6 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
facebook.com/monlablae
935941465
www.monlablae.com
093 594 1465
ยี่ห้อ ม่อนลับแล
จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร กาแฟลับแล เบเกอรี่ อาหารพื้นเมือง และพิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก
คุณกัญญาวีร์ ศิริกาญจนารักษ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ One Day Trip