บจก.ชาชาเบฟเวอเรจ

2/3 ม.21 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
facebook.com/chacha.drinks
@chacha.drinks
chacha.drinks
088 882 0220
ยี่ห้อ ChaCha brand
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พรีเมี่ยม
คุณ อภิวัฒน์ ก่อสูงศักดิ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อภาพเคลื่อนไหวบนช่องทาง Online Marketing