วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

90 ม.1 ต.หนองไม้ก้อง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
facebook.com/วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร
089 075 1628
ยี่ห้อ แปลงนาสะอาด/พราว
ข้าว/น้ำมันรำบีบเย็น/เส้นก๋วยเตี๋ยว/เครื่องสำอางจากน้ำมันรำข้าว
คุณทฤษฎี เพชรมะลิเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบใหม่ทั้งหมด