วิสาหกิจชุมชนผลพลอยพอเพียงพลัส

240 ม.7 ต.ปางมะค่า  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร 62140
facebook.com/Aekanokorn
Thitiwutkb
092 273 3125
ขนมทองม้วนทำจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผ่านการเพาะงอกเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด. เช่นมีสารกาบาซึ่งช่วยในเรื่องความจำดี
คุณธิติวุฒ จันทธรรมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กระดาษแผ่นและผลิตภัณฑ์