ร้านเอสแอนด์แอลเทรดดิ้ง

103/1 ถ.ราชวิถี ซ.4 ต.ในเมือง อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
facebook.com/ลักษณาวดี มาลินีกุล
boom boom
086 371 8007
ยี่ห้อ Wadee by phetnakorn
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ลักษณะชิ้นงานเป็นงานหัตถกรรม จากกระดาษต้นกล้วย กระดาษสา
คุณลักษณาวดี มาลินีกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กระดาษแผ่นและผลิตภัณฑ์