ช่างนาจมีดพันทรง

264 ม.5 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
facebook.com/มีดพันทรง
aumnat2524n
amnatchunun99
095 317 1155
ยี่ห้อ พันทรง
เป็นมีดพร้อมฝักในรูปแบบต่างๆสวยงามและสามารถใช้งานได้จริง
คุณวิภาพร เชื้อนุ่นเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของสินค้า