ธัส เปเปอร์มาเช่ เฟอร์นิเจอร์

214/23 ต.นครสวรรค์ตก  อ.เมืองนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ 60000
facebook.com/Touch PaperMache
063 6429644
063 642 9644
ยี่ห้อ ธัส เปเปอร์มาเช่
งานศิลปะสร้างจากกระดาษ หุ่นปั้นจากกระดาษ
คุณเมธัส ขุนศรีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัด