พุทราไทยเชื่อม 4 รส ตราบ้านพุทราไทย

605/75 ม. 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
facebook.com/พุทราไทยเชื่อมสี่รส
sunsun_zani
sun_chananchida
095 323 6416
ยี่ห้อ ตราบ้านพุทราไทย
พุทราไทยเชื่อม 4 รส พุทราไทยกวน 4 รส พุทราไทยแผ่น 4 รส น้ำพุทรา มะม่วงหาวมะนาวโห่ 4 รส มะม่วงกวนแซ่บ 4 รส
ชนัญชิดา โอบอ้อมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ต้องการพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของสินค้า