วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปบ้านหนองคล่อง

35 ม.10 ต.ดงตะขบ อ.เมือง จ.พิจิตร 66110
facebook.com/Kajornsak Chimsorn
kkc1287
สวนสุขขจร
086 667 0076
ยี่ห้อ สุขขจร
ปลาส้ม เลี้ยงเอง แปรรูปเอง ขายเอง กำหนดราคาเอง เป็นปลาปลอดสารพิษ GAP
คุณขจรศักดิ์ ฉิมสอนเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุหีบห่อ Seal สุญญากาศ