หจก. ซีลอน พีพี ฟาร์มเวิล์ด

74 ม.3 ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
facebook.com/เพื่อนเกษตร พริกไทย ซีลอนพีพี
a2172b
080 789 9144
ยี่ห้อ ซีลอน พีพี
ชาพริกไทยดำ สมุนไพรชงดื่มสำเร็จรูป
คุณวลีรัตน์ สร้อยทองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ ขนาดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติทางเคมี